..

Magánéletének szomorú csapásai fölött érzett fájdalmát csak fokozta a továbbra is fennálló közéleti mellőzöttsége. Ai herceg és Ji Kangzi ugyan melegszívvel fogadták őt az udvarnál, de az állam irányításában szavának többé már nem volt súlya. Minthogy közéleti tevékenysége minimálisra csökkent, amellett, hogy továbbra is lelkesen tanította az egyre nagyobb számban köré sereglő tanítványokat, végre hódolhatott régi vágyának, s irodalmi ismereteit bővíthette, újrarendezve és egységesítve az ősi klasszikus mőveket.

A Mester és a