Őri Sándor: Kínai-Magyar, Magyar-Kínai Kisszótár ............KOSSUTH KIADÓ, ..2004.; ....... ISBN: 963-09-4550-9, terjedelem: 517 oldal.

BEVEZETŐ

Kisszótárunk mintegy 10000 olyan alapvető magyar szót tartalmaz, amelyekkel gyakran találkozhatunk a mindennapokban; ezek a szavak lehetővé teszik, hogy legalább nagy vonalakban nyomon követhessük a sajtót, tájékozódhassunk a legalapvetőbb elméleti és gyakorlati kifejezések sokaságában. Nem vállalkozhattunk átfogó, minden területre kiterjedő szógyőjtésre, de megkíséreltük, hogy a köznapi társalgásban, az érdeklődő tájékozódásban segítségére lehessünk a nyelvtanulónak.
A szótárban a szavaknak csupán a legfontosabb jelentéseit adtuk meg. Mindössze annyi nyelvtani eligazítással szolgálunk, hogy a hasonló alakú, de más jelentéstartalmú szónál megneveztük az esetleges szófaji különbségeket (ige, főnév, stb.), vagy egy-egy esetben szinonima megadásával próbáltuk meg egyértelmővé tenni a szó szerepkörét.