.

Mindeközben Lu fejedelemségben jelentős változások történtek, Ding herceg i. e. 494-ben meghalt és a trónon Ai herceg követte, aki azonban elődjéhez hasonlóan a tényleges hatalmat a fejedelemségben legnagyobb befolyással rendelkező Ji családnak engedte át. Végül is a Mester Lu-ba való visszatérését tanítványa, Ran Qiu közbenjárása tette lehetővé, aki már jóval korábban a Lu fejedelemség főminiszteri tisztét betöltő Ji család feje, Ji Kangzi szolgálatába állt.

A Mester és a