Márai Sándor írásaiban gyakran említi a kínai filozófia különböző műveit. Íme egy a sok közül:, mely igen találó:

"Kínai filozófusok. Chin Yueh-Lin szerint a kínai filozófusok nemcsak alkották filozófiájukat, hanem "éltek is benne". Nyugaton az utolsó filozófus, aki "élt" is a tanaiban, Szókratész volt. ("Kár, hogy meghalt" - sóhajtja a kínai.) Bizonyos, hogy a nyugati filozófusok - Spinoza, Descartes, Hegel, Fichte, Leibniz, Kant - megalkottak filozófiai rendszereket, de nem "éltek" azokban. Attól függetlenül "éltek". Az utolsó nyugati filozófus, aki még "élt" is a tételében: Szent Ferenc volt. És Keleten Gandhi. Marx nem "élt" a maga filozófiai tételében: nem volt marxista." (A teljes napló 1954-1956, Helikon Kiadó, 78.old.).

Konfuciusz kapcsán azonban meglehetősen homályosak a kijelentései, sőt olykor pontatlanok is, ami minden bizonnyal annak tudható be, hogy nem állt rendelkezésére megfelelő irodalom a témában.